autentificare în contul dvs.
or mobile
Ați uitat parola? Înregistrare
ro RO

Castiga un iPhone X cu FoodEx

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK – „Castiga un iPhone X cu FoodEx”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI

Concursul este desfasurat de www.foodex.com si este organizat de Mas Capital Inc, telefon +40316308747

Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi toate condițiile Regulamentului Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Concurs”).

Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afișare pe site-ul www.foodex.com, fiind disponibil oricărui participant. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/foodexromania/

SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul e organizat şi se desfăşoară pe teritoriul României, în orasul București, pe site-ul www.foodex.com si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/foodexromania/

Tragerea la sorți va fi efectuată flosind site-ul random.org, pe data de 30 07 2018. Se va extrage un singur castigator pentru acest concurs, la ora 20:00, in data de 30.07.2018 , rezultatul fiind postat pe pagina oficială de Facebook https://www.facebook.com/foodexromania/

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 01.06.2018 - 30.07.2018, pe site-ul www.foodex.com si aplicatia mobila FoodEx.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

-La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursurilor), care au plasat comenzi pe siteul www.foodex.com si Aplicatia mobila FoodEx, pe toată perioada de desfășurare a Concursului.

Pentru a intra in concurs, la plasarea comenzii, cumparatorul trebuie sa introduca codul “iPhoneX”.

Sa de-a un Like si Share pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/foodexromania/

La Concurs nu au dreptul sa participe persoanele juridice, precum și angajații FoodEx sau rudele acestora de gradul I și II.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

-In perioada 01.06.2018 – 30.07.2018 , este eligibil automat pentru concurs, fiecare client care a plasat o comanda minima de 50 de ron de la restaurantele recomandate, pe www.foodex.com sau pe aplicatia FoodEx.

-La plasarea comenzii, introduce codul :"iphonex”

-Intra si da un Like si Share pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/foodexromania/

-Fiecare client cu o comanda minima de 50 lei va fi inscris ca participant la prezenta campanie dupa ce și-a dat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu character personal în acest scop.

-Fiecare comanda de minim 50 lei, reprezinta o sansa in plus la concurs.

SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Premiul oferit in cadrul Concursului este un IPhone X.

Premiul nu poate sa fie schimbat in bani sau alte produse ori servicii decat cel comunicat.

Premiul o sa fie inmanat de catre un reprezentant al societatii FoodEx, la data și ora convenită cu castigatorii.

SEMNAREA ȘI ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR

-Castigatorul o sa fie selectat aleatoriu, cu ajutorul aplicației random.org , în data de 30.07.2018 .Vom transmite desfășurarea exragerii în timp real pe pagina noastră de facebook unde vom afișa baza de date a participanților în scopul transparenței. Numele și numărul de telefon al participanților vor fi trunchiate în așa fel încât să nu poată fi identificabili, dar în același timp să nu existe suspiciuni cu privire la desfășurarea premierii. În cazul în care aceștia și-au dat consimțământul pentru această prelucrare. numele câștigătorilor vor fi publicate pe 30.07.2018,  pe pagina de facebook https://www.facebook.com/foodexromania/

- Dacă persoana câștigătoare nu va răspunde timp de 48 de ore din momentul contactarii de catre un reprezentant FoodEx, premiul va fi anulat și va fi organizată o nouă extragere pentru a desemna un nou câștigător.

- Numele câștigătoului va fi anunțat public de către Organizator pe pagina sa de Facebook, unde va fi postata și fotografia câștigătorilorului concursului doar în cazul în care acesta și-a dat acordul în mod explicit pentru această prelucrare.


Validare câștigător:

Câştigătorul va fi contactat de două ori, pe numarul de telefon de pe care s-a inregistrat comanda cu care a participat in concurs, în interval de 48 ore, la intervale orare diferite pentru a se realiza următoarele: identificare, validare si comunicarea modalităţii de primire a premiilor.

În situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se apela la rezerve în ordinea desemnarii lor.

În faza validării: câştigătorul va comunica operatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare validării telefonice sunt:  

nume şi prenume, data naşterii, un număr de telefon alternativ, adresa şi localitatea din BI/CI, adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul.

Vor fi invalidaţi câştigătorii în următoarele cazuri:

Câştigătorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament;

Câstigătorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor menţionate în prezentul Regulament;

Câştigătorul nu poate dovedi sau nu doreste să dovedească reprezentantului Organizatorului identitatea şi vârsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care să ateste că participantul avea minimum 16 ani împliniţi la data începerii Concursului;

SECŢIUNEA 7. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea prezentului Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Concurs datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă sau internet.

Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Concursului, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi.

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor la concursuri le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu character personal.

Societatea noastră a implementat măsuri tehnice și organizatorice în cadrul proiectului de conformitate cu noul regulament de protecție a datelor cu caracter personal, ce garantează o colectare și prelucrare responsabilă a datelor tuturor clientilor într-un mediu ce facilitează  confidențialitatea și securitatea acestora. Limitarea accesului, colectării și prelucrări de date personale în limita legislației în vigoare și a interesului legitim al organizației noastre, împreună cu protejarea interesului, drepturilor și libertăților dumneavoastră, reprezintă condiții ce sunt îndeplinite înaintea desfășurării prelucrării.

Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Concursului câştigătorilor de premii: - nume şi prenume

- un număr de telefon alternativ (daca este cazul)

- adresa şi localitatea din BI / CI SI adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Concursurile pot înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa.

SECŢIUNEA 10. LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezentul Concurs se primesc în scris, la adresa Organizatorului.

Data: 01.06.2018

FoodEx